เว็บตรง

เว็บตรงไลบีเรีย: มูลนิธิ Prince & Tawa Woods แจกจ่ายอุปกรณ์การศึกษา

เว็บตรงไลบีเรีย: มูลนิธิ Prince & Tawa Woods แจกจ่ายอุปกรณ์การศึกษา

 มูลนิธิ Prince & Tawa Woods ได้แจกจ่ายอุปกรณ์การศึกษาให้กับเว็บตรง Oral Modern Institute และ Islamic Guidance Academy ในเมืองโลแกนนักเรียนหนึ่งร้อยสองคน (102)...

Continue reading...

เว็บตรงมูลนิธิ Korle-Bu Neuroscience ในแคนาดา บริจาคอุปกรณ์ดับเพลิงกว่า 300,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่หน่วยดับเพลิงแห่งชาติไลบีเรีย

เว็บตรงมูลนิธิ Korle-Bu Neuroscience ในแคนาดา บริจาคอุปกรณ์ดับเพลิงกว่า 300,000 เหรียญสหรัฐ ให้แก่หน่วยดับเพลิงแห่งชาติไลบีเรีย

เนื่องจากการสนับสนุนด้านงบประมาณไม่เพียงพอและข้อจำกัดด้านลอจิสติกส์ต่อเว็บตรง Liberia National Fire Service (LNFS) มูลนิธิ Korle-Bu Neuroscience Foundation ซึ่งตั้งอยู่ในแคนาดา ร่วมกับ Camp Nou Fire...

Continue reading...